Giới thiệu

PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC (Đối thoại với Lãnh đạo các Tập đoàn toàn cầu về Kinh tế Việt Nam, tại Đa-vốt, Thụy Sỹ, ngày 23/01/2019)

Trong năm 2018 kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, nằm trong nhóm các nước có tăng trưởng kinh tế cao nhất ở khu vực và trên thế giới. Chính trị xã hội ổn định, nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố vững chắc; lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên.

Giới thiệu VBS 2019

Năm nay, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, liền kề với Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á lần thứ 10 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2019 (VBS 2019).